Начало / Обучение / Грижи за пчелите през месец април

Грижи за пчелите през месец април

Месец Април има решаващо значение за развитието на пчелните семейства. Макар че през април има захлаждания, пчелите вече са в активно състояние. През месеца зацъфтяват и останалите овощни видове- череши, круши, ябълки накои видове върби и тревисти растения. Пчелите намират нектар и прашец , чиито принос в семейставата се усилва. Засилва се темпът за развитето на семействата.

Значително нараства консумацията на мед за изхранване на пилото, особено ако температурите са ниски, има наличието на валежи и вятър времето не благоприятствува отделянето на нектар от цъфтящата растителност. Силно нараства нуждана на пчелните семейства от помоща на пчеларя, както и възможността пчеларя за използва пчелите за опрашване на културите и за прашеца, който те събират през този период.

Голямо значение през този месец за доброто развитие на пчелните семейства е постоянното осигуряване на площи за снасяне на яйца от пчелата майка. Поради това, че при осведомителния и главен пролетен преглед в гнездата са оставени само питите, които се покриват добре с пчели/за да се подобри температурния режим/, при зацъфтяването на основните прашецодайни растения през април/репко, овощни видове, мъртва коприва и др/ пчелите всекидневно донасят големи количества цветен прашец и само за няколко дни запълват с него свободните килийки в гнездото.

Така те ограничават силно снасянето на яйца и майката не намира свободни килийки за това. Всяко намаляване на темпа за снасянето на яйца забавя развитието на семействата, което пчеларя не бива да допусне. Показател за разширяването на гнездото през този период трябва да бъде ни толково количеството на пчелите в него, а наличието на свободни за снасяне площи. Когато времето благоприятства летежа на пчелите от сутрин до вечер и те усилено носят цветен прашец, а липсват площи за снасяне, пчеларят трябва да прехвърля пити с прашец, на които няма пило, зад преградната дъска , а на тяхно място да постави празни пити, в които да продължи активното снасяне на яйцата.

Ето защо през април, особено при по-слабите семейства, тази замяна на пити трябва да се извършва периодично, докато се увеличат пчелите, за да се разширява и самото гнездо. От начало в гнездата трябда да се поставят светлокафяви и кафяви пити, в които през предишния сезон са се излюпвали няколко поколения пчели, а след зацъфтяването на репкото и ябълките – и светли пити. Още със започването на цъфтежа на джанките/при добре стеснени гнезда, подхранванията за активизиране яйценосната дейност на майката и летеж на пчелите/ пчеларят трябва да осигури в пчлните семейства гнезда празни рамки и рамки с восъчни основи за използуване на отделяния от восъкоотделителните жлези на пчелния восък.

У нас малко пчелари умеят да използват пълно восокоотделянето на пчелите, поради което голяма част от отделния восък не се използва и се изхвърля от пчелите като люспици направо от жлезите. За това в страната ни от пчелно семейство за година се получава едва една трета от количеството, което се отделя от жлезите на пчелите. Основната причина за получаването на малко восък от пчелните семейства е непознаването на физиологията на восъкоотделителните жлези, т.е. восъкоотделянето. В миналото се даваше препоръката, щом настъпи главната паша, на пчелните семейства да се дават пити за изграждане, т.е. да се използва восъкът, който отделят пчелите.

Проучванията обаче показаха, че восъкоотделителните жлези на пчелите започват да отделят восък още през първите дни на активната им работа по събирането на пръшец, нектар и отглеждане на открито пило. Включени ли са пчелите в активна работа по събирането, преработката и съхранението на хранатао/нектара и цветния прашец/, изхранват ли голямо количество личинки, восъкоотделителните им жлези отделят восък. Ако в гнездото са осигурени площи, в които да изграждат килийка-работнически или търтееви, те оползотворяват отделения восък.

Няма ли такива площи, с този восък те надграждат всички възможни места, дори спускат далачета на преградната дъска, а при силностеснено гнездо и зад нея, като се започват да го изхвърлят вън от кошера във вид на люспици, както е върху восъчните огледалца. Ето защо, за да се оползотворява естествено отделящият се от восъкоотделителните жлези на пчелите восък, в гнездата на семействата трябва да се осигуряват места за използавенто му от ранна пролет.

Най-добрият показател откога да се дават площи за използване на восъка в семействата за цялата страна се оказа цъфтежът на джанката. Цъфне ли джанката то е започнало активизирането и развитието на семейството –разпечатванията на меда, подхранваниата със сироп, в гнезата трябва да се поставят площи за изграждане.

Препоръчва се първите количества восък да се оползотворят за изграждане не на нови пити с восъчни основи, а на строителни рамки. Джанката започва да цъфти през ранна пролет, когато времето е още променливо-наред с няколко хубави дни, през които пчелите започват да изграждат килийките на восъчните основи, настъпват и захлажданията, през които восъкоотделянето намалява, а след това и спира.

Намалява се и усилената работа по събирането на храна. При това положение пчелите прояждат восъчния лист по теловете, за да се възтановят връзката между изградените пити, и развалят питата. Впоследствие на местата без основа те изграждат търтееви участъци. При строителната рамка спирането на восъкоотделянето поради влошаване на времето води до тронсформиране на градежа от търтеев в работнически и до прекратяването му.

Добре е използаването на восъкоотделянето на пчелите да се съчетае с воденото на борбата срещу вароатозата. Това се постига най-добре с помощта на строителна рамка-плодникова рамка, разделена с допълнителна летва, успоредна на горната, на две равни половини, без поставянето на восъчна основа в горната половина. При цъфтежа на джанката тази рамка се помества до последната пита с пило откъм преградната дъска, като на горната й летва се нанася белег. Той позволява при отварянето на кошера веднага да се открие строителната рамка.

При поставяне на строителната рамка пчелите изграждат най-напред горното отделение. Това става последователно чрез оформянето на отделни далачета, които впоследствие уголемяват, допират ги и ги съединяват в една пита. Майката поселдователно посещава далачетата и снася яйца в тях. Когато цялото горно отделение на рамката бъде изградено, пчелите започват да изграждат долното. През това време се развива пилото в горното отделение и започва неговото запечатване по реда на снасянето на яйцата.

Акарите /кърлежите/, предизвикващи вароатозата, навлизат в онези килийки, чиито личинки са напълно развити и които пмелите са започнали зда подготвят за запечатване. Докато се запечатат всички килийки в горното отделение на строителната рамка, пчелите са изградили долната половина ,майката е снесла последователно, съобразно с изграждането на далачетата яйцата и най-старите личинки са пред запечатване. Към тях се насочват акарите.Търтеевото пило привлича акарите така, както магнитът – железните предмети.

Горния далак се отрязва и рамката се премества вече между пилото-в центъра на гнездото. Докато пчелите отново изградят горния далак, майката снесе яйца в него,личинките се излюпват и първите достигат до запечатване, долният далак е езцяло запечатан и се торязва- за капан на акрите служи горния далак. Докато се запечатат, изграден и осеменен е долния далак, в който започва запечатването на първите клийки със снесни яйца.Тогава се отрязва отново горния далак и това редуване се прави през целия сезон. Този начин на използване на строителнато рамка позволява непрекъснато да има търтееви килийки с личинки пред запечатване, в които да влизат акарите- това ги отклонява от влизанетов работническото пило. Има ли търтеево пило, те почти не влизат в работническото.

Тази особеност на акарите позволява де се унищожават системно със запечатените търтееви далаци от строителните рамки. Опитите у нас показаха, че от април до края на юни със строителните рамки се унишожават до 96 % о акарите/спрямо контролните семейства/ и се получава 600-800 г восък от пчелно семейство. Използавенето на строителната рамка през магазина след поставянетому улеснява многоработата на пчеларите, работещи с дадан-блатви кошери с магазин. В центъра на плодника се оставя празно място за една пита /в него се поставят11 пити/, слага се магазинът също с една пита по-малко в центъра и през него се спуска строителната рамка в плодника.

Пчелите изграждат горното отделние, което е в магазина и го запълватс мед, а в долното и под долната летва на рамката градят далаците, които се изразват последователно, както бе посочено по-горе. Често пчелите залепват далака под долната летва на строителната рамка, пусната през чагазина, за предната и задната стена на кошера и при изваждането на рамката той се откъсва, смачква се и пчелите се раздразват, а за да се вземе, трябва да се свали магазина, да се извадят няколко плодникови пити и да се освободи място за ръката. Всичко това е много сложно, ето защо на строителната рамка се прави трето отделение по следния начин: Отстранява се долната летва на строителната рамка.

На магазинната рамка се махва горната летва, заковават се страничните летви на строителната от вътрешната им страна. Поставя се и се заковава долната летва на строителната рамка/ако трябва, малко се скъсява/ там, където си е била. Може да се закове и до страничните летви на магазинната рамка, без да се скъсява, но се образува по-тясно средно отделение. Така се образува голяма рамка с три отделения- горното в магазина, средно и долно в плодника. На-горното/в магазина/ пчелите изграждат и запълват с мед, а средното и долното се използва като строители/за търтеи/отделения- изрязват се последователно както на обикновената строителна рамка.

Така се работи спокойно през целия сезон. При използване на строителната рамка за борба с вароатозата изрязването на строителните запечатани далаци от горното и долното отделение трябва да става по график на две седмици. Далаците се стопяват във вода по много достъпен за пчеларите начин, а не на слънчева восъкотопка /вж.м.май-извличане на восъка от далаците/. Започне ли цъфтежът на ябълката, наред със строителната рамка в гнездото трябва да се постави и пита за изграждане. Тя се слага по това време също до последната пита с пило, но откъм стената на кошера-от другата страна на гнездото/строителната рамка/.
Грижи за пчелите през месец април – III част

Питите за изграждане трябва да бъдат монтирани много добре. Основните изисквания за това са:

- Телът независимо от начина на носноването му по рамката трябва да бъде много добре опънет и да минава по средата на летвите на рамките.

- Восъчният лист да бъде затоплен дотолкова, че като се държи на дланта на ръката през средата, краищата ме да увисват лек надолу. Затоплянето, ако няма слънце, може да стане и на котлон или на печка, а околният въздух да е с температура около 25 гр.С., за да не застиват бързо нагредите листове. Затопления восъчен лист променя цвета си- от сивопепелив минава във воднисто светъл и сивият налеп изчезва.

- Дъската, на която се залепва, да бъде винаги мокра. При суха дъска восъчния лист се залепва за нея и при повдигане на рамката се отлепва отbee-1209901 тела. Намазването на дъската с олио също предотвратява залепването на восъчния лист за нея. След работа дъската трябва да се почисти-олиото гранясва.

- Шпорчето за топло или студено залепване не трябва да се натиска силно, за да не се прерязва восъчния лист от тела, а само леко да се вреже в него.

- Восъчният лист за питите в горните корпуси да опира само до долната летва на рамката, а от страничните и горнаат да отстои на 1-2 мм растояние/да има луфт/. Това е необходимо, за да не се изкривява листът между теловете и рамките от затоплянето му в гнездото при изграждането му в пита, за устойчивост и избягване на търтеените надграждения.

– На няколко места, особено покрай долната и страничните летви, върху врязания в листа тел да се капне по една капка втенчен восък/силно нагрят стопен восък да не се слага, защото пробива листа и деформира килийките му/.

Питите за изграждане се слагат в централната част на гнездото предимно вежду пити с открито пило. За сезон трябва да се идграждат средно по 5-6 дадн-блотави и по 8-10 многокорпусни пити от семейството наред с постоянното използване на строителната рамка, за да се оползотвори отделения восък.

През април трябва да продължат подхранванията на семействата както за поддържането на работното състояние на пчелите, така и за допълването на хранителните запани в гнездото. И през този месец тежестта на подхранванията трябва да бъде през периодите, когато времето е влошено и пчелите не летят. При намалени запаси подхранванията тряб да се правят и през слънчевите дни до попълнането на запасите от 4-6 кг . Добри резултати се получават и чред подхранването с по-големи дози сироп 2-2,5 л, налят в пити, един път седмично до появата на пашата. Това е изгодно за отдалечените пчелини, когато пчеларят не чоже всекидневно да го обслужва.

През този месец пчеларите трябва да направят окончателна преценка за качествата на пчелите майки в семействата както по тяхната яйценосна дейност, так и по външния им вид. Всички майки, които навлизат в третата стопанска година, е целесъобразно да бъдат подменени чрез предизвикване на самосмяна. Това се постига, като крилата на тези майките се отрежат през времето на цъфтежа на ябълките-млади майки по този начин пчелите не подменят. Понякога предизвиканата чрез отрязване на крилата на майката самосмяната прераства в роево състояние, което налага пчеларя да проверява заложните маточници. На подменяне подлежат и майките, които са негодни за създаване на силно семейство, независимо от възрастта им.

В началото на месеца се правят последните третирания срещу вараотозата, ако до тогава не са приключени, извършват се профилактичните подхранвания срещу гнилецовите заболяваия. Настъпи ли обилният цъфтеж на медоносните растения-репкото, овощните дръвчета и др-, подхранвания и третирания за горната цел не бива да се правят. В райони с големи масиви от репко, особено за семепроизводство, както и от овощни насаждения пчелните семейства трябва да се подготвят и за получавянето на стокова продукция от мед. Трябва да бъдат поставени магазините, а гнездата на по-слабите семейства за бъдат своевременно разширени.

През вторта половина на април трябва да се полагат грижи и за предотвратяването на семействата от изпадане в роево състояние. През април в майкопроизводителните пчелини главно в по-южните райони се започва отглеждането на пчелни майки. Тук основата задача е да се създадат и използват само много силни семейства за отглеждачи, да се пренасят съвсем млади личинки, да се използват силни на пчели оплодни отделения с много търтеи в бащините семейства. Това налага през април да се положат максимум грижи за създаването на всички предпоставки за получаване на висококачествени пчелни майки.

Април е месец подходящ и за получавен на цветен прaшец от пчелните семейства. Желателно е прашецоуловителите да се използват переодично, а събрания прашец своевременно да бъде изсушен, добре опакован и защитен от заразяване от насекомите-те снасят в него яйца, от които той червясва и се разваля. По-добри резултати се получават от монтирани на дъната на кошерите прашецоуловители, каквито се използват вече в страната ни.

Повече за admin

Коментирай

Е-пощата ви няма да бъде разгласявана.Маркираните полета са задължителни за попълване. *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Върни се горе ^