Начало / Обучение / Когато рояците настъпват

Когато рояците настъпват

Настъпи сезонът на челния сблъсък с роевия процес
- Какво трябва да е печелившето поведение на производителя?
- Всичко за роенето в „Настолната книга на пчеларя“
- Своевременното разширяване е най-добрият способ за това
Когато в роевия период пчеларят преглежда кошерите си, той може да попадне на някое от следните състояния.
Първо – семейството се развива добре, заело е плодника или двата корпуса и евентуално има заложени, но не заредени маточни чашки. Тогава, за да не се допусне роене следва да се направи разширяване на гнездото. Своевременното разширяване е най-добрият способ за това, защото така не се ограничава площта на майката за яйцеснасяне и не се натрупват голямо количество „безработни“ пчели (анатомични търтовки).
При многокорпусните кошери, щом семействата заемат и усвоят два корпуса, задължително се поставя трети между вече усвоените, като първите два се ротират. Третият корпус съвсем не случайно се нарича именно „противороеви” – неговото най-важно предназначение е да спре прехода на семейството към роево състояние.
Този противороеви корпус е добре да съдържа пет рамки с основи или новоизградени пити, защото те силно привличат и задържат майката точно в този момент на годината. Освен това, двата усвоени корпуса трябва да се ротират така, че вторият, заедно с майката да стане първи, след него- новопоставеният и като трети- бившият първи. Така на майката се предоставя огромно пространство за снасяне- дозапълва с яйца празните килийки от първия корпус, след това преминава във втория, който вече е усвоен от пчелите, а след това и в най-горния защото там пилото вече се е излюпило. Когато семейството е достатъчно силно, след споменатото подреждане, майката интензивно снася яйца в продължение на месец. През цялото това време не се създават условия за роене.
Разширяване, при това активно (нарушаване целостта на гнездото), с магазин при Дадан-Блатовия кошер се прави, като се изваждат няколко пити с пило от плодника и се спуснат през магазина. Така хем се подпомага усвояването на магазина, хем се използва за восъчен градеж. Това подреждане не трябва да продължава повече от 10-15 дена , защото при изваждането на тези пити новоизградените далаци изградени под долната летва често са надебелени и може да смачкат майката при изваждане.
При съвременния Дадан-Блат, дъното е отделящо се и е възможно да се заимстват методите за ротация от многокорпусната система.
Впрочем, изпълненият с пчели Дадан-Блатов кошер смело трябва да се разшири с магазин и когато няма главна паша в момента. Критерият е запълването на 8-9 пити с пило в плодника.
А ето и какво препоръчва големия В.Величков, за 12-рамковия Дадан-Блат, в своя „Календарен справочник на пчеларя“, които правила всъщност , с още по-голяма сила трябва да важат и за 10-рамковия:
„Когато пилото вече обхваща плътно 8-10 пити и три четвърти от него е запечатано, яйца почти няма, а пашата ще настъпи след 10-15 дена, трябва да се вземат мерки за неизпадане в роево състояние.
ОСНОВНА ГРИЖА Е ДА СЕ ДАДАТ ПИТИ С ПРАЗНИ КИЛИЙКИ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗГРАДЕНИ, ЗА ДА НЕ СЕ БАВИ ПРОЦЕСЪТ)
за снасяне на яйца без ограничение, до настъпване на пашата. Опитите показаха, че поставянето на магазин помага, ако пашата настъпи не по-късно от една седмица. Майката минава в магазина и започва да снася там. Това отсрочва залагането на маточници, но след като се запечата и това пило и не настъпи пашата, майката отново няма къде да снася и роевото състояние не е предотвратено.
Оказа се, че семействата в Дадан-Блатовите кошери могат да се предпазят най-сигурно и лесно от изпадане в роево състояние, като им се постави втори корпус. Ако пчеларят не разполага с корпус, такъв може да се напрви от два празни магазина, в които се поставят плодникови пити.
ИЗВАЖДАТ СЕ 6 ПЛОДНИКОВИ ПИТИ И БЕЗ СЕ ТЪРСИ МАЙКАТА, СЕ ПОСТАВЯТ В СФОРМИРАНИЯ КОРПУС
На тяхно място се поставят 4 изградени и 2 пити за изграждане, разместени през една с останалите в плодника, а в корпуса се нареждат още 6 пити – две за изграждане между питите с пило и четири изградени, поставени след тези с пилото, за попълване на корпуса. При такова разширение на гнездото, (удвояване броя на плодниковите пити) и най-силните семейства, в които още няма снесени яйца в маточните чашки, не изпадат в роево състояние, дори да има месец до настъпването на пашата.
Когато до настъпването на пашата има не повече от 15 дни, а семействата не са толкова силни, че да им се постави цял корпус, по-добри резултати се получават при използване на т.нар. комбиниран корпус. Той пак се образува от два магазина, но в двата им края се поставят по три магазинни пити (в първия магазин три пити от единия му край и три от другия и във втория магазин над питите от първия по три), а в средата им се оставя място за още 6 плодникови пити. От плодника им се изваждат поред (без отбиране) 6 пити и се поставят в корпуса, а на тяхно място между питите с открито пило се слагат 4 изградени и 2 пити за изграждане. Майката сама намира питите с празни килийки и не е необходимо да се търси и оставя в плодника.
Корпусът или комбинираният корпус не само че предотвратява изпадането на семейството в роево състояние, но
ПОЗВОЛЯВА МАЙКАТА ДА СНАСЯ МНОГО АКТИВНО
и да се създаде мощно семейство за пашата.
Сравнителните изпитвания показаха, че не е икономически изгодно за пчеларите предпазването от роево състояние, да се извършва с чрез системно отнемане на запечатано пило от силните семейства и предаването му на слабите. При този начин на предпазване, събраният от акацията мед от двете семейства (силното, от което е вземано пило и слабото, на което е давано) е от 1,5 до 2 пъти по-малко, от колкото събрания мед от слабото и силното, на което е поставен комбиниран или цял корпус, без да му се отнема пило.“
АКТИВНОТО РАЗШИРЕНИЕ ПРИ ЛЕЖАКА Е ОТ ДРУГ ТИП
В този случай се използва биологичната склонност на пчелите да разполагат пилото срещу входа, а медовите запаси- в най-отдалеченото от него пространство. Разменянето на тези два сектора нарушава биологичната норма на пчелите и те обезателно възстановяват обичайното състояние на гнездото. Майката предпочита да снася яйца в питите, които са срещу входа. Това се прави като преместим повечето пити с пило една по една в отдалечения от входа отсек, а няколко пити с майката, с пило и яйца, и основи, и празни пити разположим в гнездовия сектор (известният метод на Чайкин).
Второто състояние, на което може да попадне пчеларят при преглед, е наличието на захранени (замлечени) маточници.
Тогава първата задача на пчеларя е да установи дали има запечатани маточници. Ако няма, или те са малко- само 1-2 и пчелите в сандъка са много, то може да се предположи, че майката все още не е излетяла с първия рой.
Тогава най-добрия начин е да се „каже“ на пчелите: „Искате роене?! Моля!“.
ДОБЪР НАЧИН ЗА ТОВА Е ЧРЕЗ МЕТОДА И ДЪСКАТА НА ТАРАНОВ, С КОИТО СЕ ОТДЕЛЯТ МАЙКАТА И РОЕВИТЕ ПЧЕЛИ
На основното семейство се оставя 1 маточник, а още по-добре, ако има направо зрял.
Новополучения рой може да се постави на ново място в пчелина или до основното семейство. Така при настъпването на пашата, лесно може да се направи общ медовик.
Той – медовикът, може да се направи и още по-лесно, ако отделеният рой се постави под титулярното семейство, като за целта отпада и необходимостта от зрял маточник. Този метод се нарича ДЕМАРИРАНЕ и по мое скромно мнение, считам за един от най-добрите.
При него, на дъното се поставя нов корпус, две пити с повече прясно пило и майката. Над него се поставя ханеманова решетка и от горе корпусите с пило и мед, като се унищожават маточниците.

Д-р Пламен Христов, Институт по животновъдни науки

Повече за admin

n

Коментирай

Е-пощата ви няма да бъде разгласявана.Маркираните полета са задължителни за попълване. *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Върни се горе ^