Начало / Обучение / Методът на Иван Лонин

Методът на Иван Лонин

Методът на Иван Лонин – I ва част
Основната операция на метода е еднократно разширяване на гнездото надолу за Даданов кошер, и двукратно разширяване на гнездото надолу и нагоре в две посоки за многокопусен кошер. По време на тази операция се използва разделителна решетка. В допълнение искам да отбележа основните предимства на този метод:
- добрата медопродуктивност на пчелните семейства,
- простота на изпълнение и не много на брой действия при работа с пчелите,
- добрата подготовка на пчелите за зимата и идеалното пролетно развитие,
- липса на роево състояние,
- самосмяна на майката и устойчивост на пчелите към заразни заболявания.
Лонин залага на пчелни майки от самосмяна и твърди, че те са по-добрите.
Описаният от него метод дава ясни и точни инструкции: кога и как да се извърши определена операция, какви грижи да се полагат за пчелите, операциите и действията трябва да се извършват точно, дори „малки“ отклонения могат да отслабят всички предимства на този метод, защото в пчеларството няма „незначителни” неща.
Образно казано Лонин ограничава майката в своебразно родилно отделение и детска градина едновременно и тя няма достъп до други другите части на гнездото. Пчелите влизат и излизат от кошера само през прелката, преминавайки през пилото.
Медодът на Лонин е разработен и успешно тестван в продължение на десет години в 10 и 12-рамкови кошери Дадан 435×300 мм. В 10-рамковия кошер майката работи на седем рамки, а в 12-рамковия на девет. Този брой рамки, е достатъчен, за да се поддържа семейството на максимално яйцеснасяне.
Адаптиран за условията на България – метода се състои от няколко операции:
За Дадан Блат
1. работа и разширяване в рамките на един плодник от края на февруари до средата на април.
2. разширяване на гнездото надолу с поставяне на разделителна решетка и втори корпус в периода края на април – началото на май.
3. отстраняване или използване на маточниците във втория случай (10 дни след първото разширяване.
4. Разшряване на гнездото нагоре поставяне на магазини, корпуси в медосбора.
5. Вадене на меда и подготовка за зимата.
Методът в леко модифицирана форма може да се използва и в ЛР кошери. Условието за успешна работа с пчелите не е дизайнът на кошера, а нивото на знания на пчеларя и технологията /метода/ на работа. С други думи – количеството пчели в семейството и методът на пчеларстване постигат добива на мед, а не вида на кошера, както си мислят много хора и разработват нови системи кошери.
Методът, който ни предлага Лонин, създава благоприятни условия за съществуването на пчелното семейство по време на целия му жизнен цикъл. Анализирайки го и работейки с него установих, че се създават следните положителни условия за пчелното семейство:
- осигурява неограничени възможности за производство на пило от майката и то само от една операция, а именно разширяването на гнездото надолу без последващо навлизане в гнездовата част на до края на медосбора;
- осигурява неограничен брой празни килийки, за събрания от пчелите нектар, чрез поставяне огторе на корпуси и магазини;
- изисква наличието на поддържаща паша. Ако липсва задължително се подхранва.
- въвеждане на нова майка в семейството, чрез „тиха смяна“;
- минимална намеса в живота на пчелното семейство през целия жизнен цикъл.
При такива условия семейства дори и с посредствени майки събират не малко мед. Практиката показва, че така майката има неограничени възможности отглеждане не пило.
Най-много като количество мед може да събере само семейство, което не се рои, затова роенето, като начин за размножаване на пчелните семейства не е приемливо. Тъй като води до значително намаляване на медосбора. Едно разбито семейство и уловен рой, никога няма да събере повече мед, отколкото семейство, което не се е роило.
Смяната на майката, осъществена по време на медосбора, увеличава добива на мед средно със 7% в сравнение със семейства, които не са я сменили и са били в работно състояние през целия активен сезон. Важни са всички детайли на метода, затова някои казват ако не сте изпълнили дори един от детайлите, работите по друг метод. Няма дребни неща в пчеларството.
Работя по този метод само със силните семейства, т.е. семейства, които запълват цял корпус Дадан по времето на цъфтежа на овошките. Такива семейства могат да дадат мед дори от цъфтящите градини. Почти няма слаби семейства, когато се работи по този метод.
Методът на Лонин е опростен, защото изключва използваните до момента много на брой прийоми и техники при прегледа на пчелното семейство. Лонин не прави прегледи, не презаселва семействата в дезинфекцирани кошери (ако пчелите са здрави), не намалява междурамковото растояние, не свива гнездото в ранна пролет, не изравнява семействата, не подсилва слаби семейства, не отнема пило, не прави сборни отводки, не подсилва отводки, не създава изкуствени медовици, не поставя и не проверява строителни рамки, не пренарежда недостроените рамки, не подменя местата на кошерите, не прилага способи по налитане на пчели, не манипулира корпуси, не ограничава майката, не размества местата на магазините.не добавя заместители на перга, защото вярва, че пергата не може да бъде заменена с друга храна, съдържаща много протеини и мазнини.
Методът на Лонин в кошери на Дадан Блат – 10 рамков
В деня на първия пролетен преглед се почиства дъното от подмора, премахват се всички рамки, незаети от пчели, поставят се преградните дъски, прикриват се вентилационните отвори, във всяко семейство се поставят ленти против акар без да се бутат рамките, върху рамката в задната зачт на кошера се поставя 1,5 кг канди в прозрачен плик. Храната се слага по близо до задната страна, но така че да се легне в част от пчелното кълбо. Пчелното гнедо се изолира плътно отгоре. Смята, че ненужните прегледи със разчленяване на гнездото през пролетта оказват неблагоприятно влияние върху развитието на семействата, водят до забавяне в развитието на пчелното семейство.
Ето защо не се интересува дали има пило и какво е, колко мед и перга има в кошерите. Наличието на пило го определя по степента на затопляне на покривката. Не правя никакви проверки. Ползите от подробните проверки са минимални, а отрицателното въздействие върху развитието на семейството е значително. Първо, нищо не можеш да направиш. На второ място, ще се разбие температурния режим на пчелното гнездо, тъй като само проверката на една или две рамки причинява сътресение за пчелите в продължение на няколко часа. Когато броят на прегледите се намали, пчелите работят по-добре, майката снася повече яйца. Интервенцията в живота на пчелното семейство е разрешена само в случай на явно нефункционно състояние.
Седмица след това, чрез повдигане на платното на задната стена, проверете консумацията на храна. Две седмици след това всички семейства получават по една разпечатана и затоплена медо-пергова рамка. След една седмица добавям още една медо-пергова рамка. Следи се консумацията на храна и и напомня, че в пчеларството няма по-голяма грешка, отколкото пчелите да гладуват през пролетта. С настъпването на топлите дни, пчелите започват да се хранят медово сито 0,5 литра на ден (1 кг мед и 0,5 литра вода) или същото количество сироп 1:1. Не включва протеинови добавки в сиропа. 25 ия ден дни след се отстраняват противоакарнтие ленти от кошера. Когато започне растежа на семейството се поставят и восъчни основи за градеж, т.е. когато пчелите започват да се събират по външните стени на преградната дъска
Лонин се старае да не използва дим през пролетта. Димът нарушава съществуващото разпределение на пчелите върху пчелните пити. Той принуждава пчелите да изоставят своето място на пчелната пита и да се преместят на други пити.
Разширяване на гнездото надолу
В края на април, и в по-слабите семейства в началото на май, когато пчелите започнат да излизат от външната страна на рамките близо до стените на корпуса, Лонин подготвя нов корпус. В началото на пролетта е възможно прекалено разширяване да се получи хипотермия /измръзване/ на пилото, затова през пролетта често пчелите не са склонни да отидат във втория корпус. Обаче за да се разшири гнездото трябва да това да се случи, защото майката увеличава яйцеполагането и за пчелите в един корпус става пренаселено. Най-добрият вариант според Лонин е еднократното разширение на гнездото надолу, с предоставяне на неограничени възможности за матката да възпроизвежда потомството.
Хубаво е тази операция да се извършва в тих слънчев ден, без помощник. В близост до семейството, което ще разширяване поставяме на земята празен магазин плътно покрит със табла и върху нея влажно платно. Върху платното поставяне празен корпус който в случая ще се ползва като втори за семеството, което разширяваме. В близост сме приготвили преносни съндъчета с восъчни основи и 3 празни изградени рамки за яйцеснасяне. Приготвен е предварително захарен сироп 1:1 и настъргани восъчни стружки. При тази операция, най-важното е да се намери рамката с майката, което за опитен пчелар няма да бъде трудно. Майката е там, където има прясно снесени яйца. След като се открие майката се похлупва с капаче или се прибира в клетка и се поставя на рамките в първи корпус. Започваме подреждането на първия корпус. Първата пита се оставя медо-пергова и след нея следва рамката с открито пило с майката. След това се поставят две изградени рамки за снасяне, следват пет рамки с восъчни основи и на края на първи корпус се поставя изградена рамка. Внимателно освобождаваме майката, след това се поставя ханеманова решетка. Следващия път когато ще се преглежда гнездото, според метода е след края на медосбора, когато ще оформя гнездото за зимата.
Върху ХР се поставя втория корпус и се запълва с рамките, отстранени от първия корпус и три рамки с восъчни основи. Като се подреждат така – над рамката с мед и пило на първия корпус се поставят две рамки с открито пило, след това се поставя рамка с восъчна основа, след това рамка със запечатано пило и следва восъчна основа, рамка със запечатано пило и восъчна основа, следват останалите рамки отстранени от първия корпус. Пчелите се покриват с платно. От лявата и дясната страна на задната стена на горните летви на рамките под платното се поставя една кутия с 30-50 г тънки восъчни стърготини с дебелина 0,5 мм и 1 мм ширина, достъпни за пчелите през отворите на кутията. Времето в този период е капризно и пчелите не успяват винаги да принесат нектар и прашец, необходими за производството на восъчни огледалца. Слагам се отопление отгореи капака. Всеки ден се проверява консумацията на восъчни стърготини и се добавям, ако е необходимо. След тази операция, първите няколко дни се дават на пчелите 1,5 литра сироп 1:1 или канди. Последните две операции са много важни, защото единствена причина, семейството да бъде забавено е недостатъчният поток на нектар и прашец.
Семействата, които не се развиват добре и се забавят в развитието се правят на отводки, като се ползват маточници от най-силните семейства. Сборни отводки не се правят. Преди излюпване на маточника (обикновено Лонин слага по два маточника) отделя вторият корпус от първия с твърда преграда. Между първи и втори корпус поставя нов със изградени рамки или магазин, ако няма сободни корпуси. Във втори корпус, който сега вече е трети, се отваря прелка. Летящата пчела на втория корпус се връща в първия корпус. След като майката в третия корпус започне да снася, той се отстранява и премества на друго място. Летящата пчела на този корпус ще отлети и ще подсили семейството със старата майка. Отводката веднага започва да се храни със сиропа 0,5 литра дневно 1:1. Това обикновено се случва в края на май, до като влезат в зимата вече са на осем или повече рамки и на следващата година дават мед.
Постоянно се наблюдава долната прелка, защото по нея може да оценим степента на усвовяне на долния корпус. След 25-30 дни след поставянето на втория корпус, пчелите трябва да използват равномерно цялата долна прелка. Ако пчелите използват само половината от нея, това показва нежеланието на пчелите по някаква причина да обслужват рамките с восъчни основи (рязко намаляване на яйцеснасянето или неочаквана смърт на пчелната майка). В този случай трябва да незабавно да прегледате първи корпус и да разберете какво не е наред. В противен случай, семейството вече може да се е роило.
При този метод, роене може да се случи в случай на рязко намаляване или прекратяване на яйчеснасянето. Причини за това може да бъде:
• смърт на майката;
• намаляване на мястото за снасяне на майката в корпуса поради спиране на градежа на ВО;
• продължително студено време с недостатъчна приток на нектар.
При липса на нектар пчелите се хранят в хранилка в горния корпус с по 1/2 литра 1÷3 захарен сироп. Това количество е необходимо да се поддържа темпото на яйцеснасянето на майкат и да се създаде илюзия за продължаване на пашата. Лонин дава и восъчни стърготинки (както беше споменато по-рано). След въстановяване на притока на нектара спирам и храненето със сироп.
Продължава да следи прелките и теглото на контролния кошер. След като нектара е напълно възсатновен, отваря долната прелка с 1/4, а през лятото същата е напълно отворена.
Медосбор
По време на медосбора от втората половина на май до края на юли в кошера не се извършва никакви операции, освен да се разшири обема, чрез поставяне на допълнителните корпуси и магазини, ако е необходимо и вадене на мед. Всяко навлизане в живота на пчелите, особено с използването на дим, намалява количеството на събрания мед.
Когато разширява гнездото надолу, Лонин обръща специално внимание на качеството на изготвените восъчни основи и дали са прилепени добре към телта. Рамка с деформиран или с отрязан от телта восък, поставена при пилото, се превръща в преграда за пчелите и ще причини роене. За да се предотврати това, внимателно трябва да се следи за качественото залепване.
За по-голяма надеждност, операцията завършва с разтопен восък залепване към горната летва на рамката.
Разширението на гнездото, приложено по този начин не е двойно, а разширението е само с три рамки с восъчни основи във втория корпус. По този начин не се получава охлаждане на пчели и пило. Всички рамки с пило се покриват от пчелите.
(следва продължение)

Повече за admin

n

Коментирай

Е-пощата ви няма да бъде разгласявана.Маркираните полета са задължителни за попълване. *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Върни се горе ^