Начало / Обучение / Технологии / ПОДВИЖНО ПЧЕЛАРСТВО

ПОДВИЖНО ПЧЕЛАРСТВО

bienenwagen

Подвижното пчеларство по-рядко се практикува от пчеларите, тъй като е свързано с допълнителни разходи и предполага много по-голяма ангажираност от страна на пчеларя. За сметка на това обаче, то е една възможност за подобряване на добивите и съхраняване на пчелните семейства. За сравнение при стационарното производство средният добив от кошер е 15-20 кг, докато при подвижното е 40-50 кг. Пчелите могат да използват цветния нектар в най-голяма степен, когато са в непосредствена близост до цъфтящите растения. За да се използва пашата по най-добрия начин, пчелинът трябва да се мести от едно място на друго. Така се дава възможност за бързо и силно развитие на пчелите през пролетта, повишават се добивите на мед и восък и се избягват периодите, когато на дадено място липсва паша.

Подвижното пчеларство обаче изправя пчеларя пред редица предизвикателства, с които той трябва да се справи. От особена важност е, мястото, на което ще бъдат местени кошерите да бъде предварително проучено и оценено от гледна точка на потенциалния добив на мед. Основни показатели при едно такова предварително проучване трябва да бъдат видът растителност на определеното място, както и времето и продължителността на цъфтежа на основните медоносни растения. Ако тези данни са известни, може да се състави план за подвижно пчеларство.

От значение са също така и състоянието на пътната мрежа, възможностите за транспорт, както и наличието на други пчелини в района. При разполагането на няколко пчелина в една местност те не трябва да бъдат на по-малко от 50 м един от друг, а също и да не се поставят един пред друг, за да не става налитане на пчели от първия във втория пчелин.

Друг важен момент е да се провери дали района, в който смятаме да местим кошерите не е под карантина заради болести по пчелите или пилото. В радиус от 3-4 км около мястото на временния пчелин не трябва да има болни пчелни семейства. За да не се допусне разпространението на болести при преместването на пчелни семейства от един район в друг трябва да имаме писмено разрешение от съответната община, както и здравно свидетелство от местния лицензиран ветеринарен лекар. При подвижно пчеларство разрешение за настаняване или преместване на временен пчелин се издава от кмета в деня на подаване на молбата при условие, че в района не са настанени повече от 50 броя пчелни семейства в радиус от 2,5 км. Необходими са следните документи: заявление – по образец, протокол за извършен профилактичен преглед /изд. от РВМС/, декларация по образец, както и копие от съдебно решение за регистрация на фирмата.

При изготвянето на плана за преместването на пчелина трябва да имаме предвид и плановете за растителна защита на земеделските производители в райoна, за да не се допусне отравяне на пчелите.

Най-доброто време за преместване на пчелите е около една седмица преди цъфтежа на основните медоносни растения. Така те имат достатъчно време да опознаят новата местност и могат да използват нектароотделянето от самото му начало. Пчелните семейства, които ще бъдат местени, трябва да са достатъчно силни и с голям брой пчели за да могат бързо да се адаптират към променливите условия.

Подготовката на мястото на временния пчелин включва почистване то високата трева и камъните. Ако наблизо няма водни източници на новото място се поставя поилка още при настаняването на семействата, в противен случай летящите пчели излитат да търсят вода и се загубват. На новия пчелин по възможност кошерите се нареждат по същия начин, както са били на старото място, за да се избегне налитане на пчели от един кошер в друг.

За транспортирането на кошерите е добре да разполагате с ремаркета, пригодени специално за преместване на пчелни кошери. Такива се произвеждат от БЪЛГАРСКО МАШИНОСТРОЕНЕ ДОБРИЧ – 9300 Добрич , ул. „Калиакра“ 66, ет. 6 , тел: 058/ 605 567, тел/факс: 058/602 787, e-mail:bmbdad@mail.orbitel.bg.

Повече за admin

n

Коментирай

Е-пощата ви няма да бъде разгласявана.Маркираните полета са задължителни за попълване. *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Върни се горе ^