Начало / Обучение / Мравките и пчелите

Мравките и пчелите

Мравките и пчелите

Kaтo цяло участието на мравките в биоценозата трябва да се смята като наложителна. Те не само унищожават много вредни видове насекоми, но и пренасят семената на растенията по цяла­та, усвоена от тях тери­тория. Те ги разсейват както по целите път­ища, които водят до мравуняка, така и около тях. Затова да се разора­ват, разпръскват и въоб­ще да се унищожават мравуняците не трябва. Естественият природен баланс между живите същества трябва да се съхранява.

На пчелните семей­ства вредят мравките, които непосредствено обитават територията на пчелина или са близо до него. Те проникват в кошерите не само вре­менно, но могат да устройват гнездата си в затоплящите материали или в краищата и по дъната на кошерите. Там мравките снасят яйца, от които се излюпват възрастни мравки.

Кошерите привличат мравките с топлото и храната. Те се хранят с мед, снесени от пчелната майка яйца и дори с пчел­ни ларви. В резултат на наблюдения за поведение­то им е изяснено, че чер­ните градински мравки, не само се хранят с яйца, но и способстват за раз­множаването на вътреш­но камерни бръмбари. Преминавайки от един кошер в друг те уча­стват в разпростране­нието на варовитото пило и гнилцовите забо­лявания. Те лесно, особе­но при слабите пчелни семейства, достигат до гнездовите пити, отне­мат от меда и го отна­сят в собствения си дом. При масово нападение на пчелно гнездо те за едно денонощие могат да пре­несат до 1 кг мед. Известни са случаи на умиране на слаби пчелни семейства в резултат от нападения на мравки.

Понеже безпокоят обитателите на кошери­те със своето присъ­ствие продуктивността на семейството намаля­ва значително. Те замър­сяват и гнездото с изпражненията си.

Важно профилактично мероприятие за недопу­скане на мравките в пчелните гнезда е правилният избор на мястото за пче­лин, дори и когато семей­ствата са временно настанени при подвижно пчеларство. То трябва да бъде свободно от паднали стволове на дървета, пънове и висока трева. От пчелина до най-близ­ките мравуняци трябва да има разстояние не по- малко от 80 метра, а най- добре 120-200 метра. На земята около ста­ционарния пчелин не трябва да се оставят за дълго време дъски, коло­ве, дърва, кашони и други мате­риали, в процепите на които мравките обичат да устройват гнездата си.

Кошерът не е само жилище на пчелното семейство, но и склад за неговата продукция. Затова трябва да се защитава от проникване на всякакви вредители. Мравките проникват преди всичко в слабите семейства, затова важна мярка е подбирането в пчелина на силни пчелни семейства и настанява­нето им в ремонтирани кошери. Заедно с това трябва да се отчитат и генетично екологичните особености на семей­ството. Оказа се, че наследствено заложено­то качество да чисти всичко в гнездото и да го охранява от проникване­то на вредители е много важно. Колкото по-силно е изразен този инстинкт, толква по-малко семей­ството се напада от мравки. Затова на пчели­на е важно да има не само силни пчелни семейства в здрави кошери, но и таки­ва, които чистят и охра­няват добре гнездото. Такива семейства тряб­ва ежегодно да се отби­рат и развъждат.

Ако гнездото на мрав­ките се е разположило под кошер или редом с него то не трябва да се разрушава, а да се отнесе колкото е възможно по далече от пчелите.

При намиране на гнез­до на мравки под капака в материалите на вътреш­ната възглавница то трябва внимателно да се изчисти.

Мерките за защита на пчелното жилище от нападението на мравки са разнообразни. Според едно проучване на Н.И.Курдюмова (2006 г.) най-резултатно е: кога­то краката на кошерите или кошерите да се сла­гат в съдове с вода, нафта или отработено масло. Отглеждането на домати в пчелина и около кошерите отблъсква мравките. Такива репелентни качества има и обикновената хризанте­ма, свежите орехови листа, прах от сяра или готварска сол посипана около кошера.

Важно е при пролетно­то или есенното подхран­ване на пчелните семей­ства да се внимава да не се разлива захарен сироп извън хранилките по сте­ните на кошера или пре­ливане на сиропа в хра­нилките и изтичане през входа на кошера. В про­тивен случай ще имаме проблеми с мравките.

Пчеларски вестник

Повече за admin

Коментирай

Е-пощата ви няма да бъде разгласявана.Маркираните полета са задължителни за попълване. *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Върни се горе ^