Данък и за пчеларите

От 01.01.2010 година приходите от пчеларство ще бъдат облагани с данък -10%. До този момент като приоритетен за държавата отрасъл, пчеларството беше освободено от данъци.
Промяната е в Закона за облагане доходите на физическите лица както следва:
Чл. 29. (Изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:
1. (нова – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;

Възможността да се приспадат разходи в размер на 60% от приходите на практика означава следното: Ако даден производител пчелар има годишен доход от 10000 лева от продажбата на мед и други пчелни продукти, то той има право да приспадне 6000 от тях като разходи, свързани с дейността и те няма да бъдат обложени с данък. Останалите 4000 се считат като печалба и се облагат с плоския данък от 10%, което означава, че пчеларят ще плати 400 лева годишен данък.
За целта пчеларите ще трябва да попълват годишна данъчна декларация. Като прибавим и четворното увеличение на осигуровките за земеделските производители общата данъчно осигурителна тежест ще се окаже непосилна за доста от дребните производители пчелари през 2010.
Всъщност приетият модел за данъчно облагане предполага, че пчеларите работят с 40% печалба? Но така ли е в действителност. Ако направим справка с пчеларския бизнес симулатор ще установим, че всъщност печалбата на пчеларя много зависи от добивa на кошер и от цената на пчелния мед.
Ако приемем, че средният добив на кошер е 20 килограма мед на година, а цената средно 6 лева на килограм, с уговорката, че 6 лева е висока цена за продажба на едро, то тогава според изчисленията на пчеларския бизнес симулатор излиза, че пчеларите работят с печалба под 20%, а не 40% както предполага законът.
Още по-смущаващ е фактът, че всъщност спредният добив пчелен мед за 2008-ма година според Министерството на земеделието и храните е едва 17.6 кг/кошер. При това положение простата сметка показва, че пчелините под 50 кошера не само нямат печалба, а са дори на загуба. Въпреки това според новата промяна в закона, те ще дължат данък върху своите приходи.
Алтернативата, която остава на тези пчелари, които въпреки всичко искат да бъдат изрядни към хазната е може би да основат ЕООД и да наемат счетоводител. Или просто да произвеждат пчелен мед единствено за приятели :) Как мислите, кое ще направят?

Повече за admin

n

Коментирай

Е-пощата ви няма да бъде разгласявана.Маркираните полета са задължителни за попълване. *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Върни се горе ^