Пчеларски бизнес симулатор

Пчеларският Бизнес Симулатор показва печалбата на един пчелин при различен брой кошери. Може да се наблюдават резутатите при различен среден добив от кошер и различна средна продажна цена.

- В модела по подразбиране е зададен среден добив от кошер - 40 кг. Можете да промените тази стойност като поставите курсора на мишката върху лентата върху стойността 40 и плъзгате наляво или надясно. В съответствие с Вашия избор се променят и резултатите, показани на графиката и в таблицата в дясно.

- В модела по подразбиране е зададена средна продажна цена - 7 лв. Можете да промените тази стойност като поставите курсора на мишката върху лентата върху стойността 7 и плъзгате наляво или надясно. В съответствие с Вашия избор се променят и резултатите, показани на графиката и в таблицата в дясно.

- Поставете курсора върху някоя точка от графиката. Така можете да видите конкретните стойности зад точката. Графиката на печалбата показва броя на кошерите и стойността на годишната печалба. Графиката "Инвестиции" включва в модела и първоначалната инвестиция, необходима Ви да закупите кошерите. Стойността на един кошер е 120 лв. Когато линията на инвестициите е над линията на печалбата означава, че генерираната печалба няма да Ви позволи да изплатите инвестицията си през първата година.

Моделът използва приблизителни данни за средните разходи на кошер, показани в таблицата. Разходите и приходите се изчисляват на годишна база, като трудът на пчеларя не е включен. Параметрите на модела включват разходи на кошер от порядъка на 100 лв годишно, както и предположение за 500 лв фиксирани транспортни разходи. При такъв модел се оказва, че ако добивът от кошер е 18 кг средно и цената 6 лева, пчелин с 50 кошера се оказва на загуба, ако няма други приходи освен продажбата на мед.